POLITIKA PRIVATNOSTI

Nanodiy  d.o.o. se obvezuje zaštititi osobne podatke korisnika svojih usluga na način da
prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima, neophodne za slanje obavijesti ili drugih materijala koje će imati u svom portfelju te za slanje periodičnih newslettera putem elektroničke pošte.
Korisnicima ostavljamo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost
odluke žele li ili ne da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za primanje elektroničke pošte.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za
obavljanje posla. Svi djelatnici Nanodiy odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija
Nanodiy cijeni i štiti Vašu privatnost. Podatke dobivene u procesu registracije Nanodiy  neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom ili je neophodna za dostavu tiskanih materijala poduzeća Nanodiy na adresu korisnika.
Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati dobivene podatke trećoj stranci na način koji nije
naveden u ovoj izjavi.
Nanodiy može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom njihova korištenja web portala www.nano-diy.com. Ove podatke Nanodiy koristi kako bi sakupio informacije potrebne za poboljšanje i prilagodbu web portala, pomoć i podršku svojim korisnicima. Nanodiy se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Nanodiy portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Registracija
Kako bi napravio rezervaciju ili poslao upit na ovim internetskim stranicama, korisnik prethodno
obavlja registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže
kontakt informacije (poput imena i prezimena osobe ili naziva poduzeća, e-mail adrese, adrese
stanovanja – poduzeća, broja telefona). Ove se informacije koriste kako bi se omogućila lakša komunikacija u slučaju potrebe za tehničkom podrškom dostava
naručene robe i repromaterijala na adresu korisnika ili poslale informacije obrađene od strane Nanodiy elektroničkim putem.

Software
Nanodiy  d.o.o.  kao distributer softvera za tisak, koji da bi se koristio, traži od korisnika registraciju. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i prezimena osobe ili naziva poduzeća, e-mail adrese, adrese stanovanja – poduzeća, broja telefona, OIB i serijski broj proizvoda). Ovim informacijama imaju pristup DEVSTUDIO S.r.l., Via Giorgio Ambrosoli,32 – 50136 – Firenze kao proizvođač softvera i Nanodiy d.o.o. kao distributer softvera. Prikupljene informacije služe kako bi se pratile statistike korištenja softvera, mogućim problemima i korištenju pojedinih komponenata repromaterijala.

Log datoteke
IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali internetske stranice, pratili kretanje
korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz
pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Dostupnost informacija
Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni nama, našim medijskim partnerima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom.
Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt
informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti
osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Linkovi
Ove internetske stranice mogu sadržavati linkove na druge stranice. Molimo vas da uzmete u obzir
kako Nanodiy ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim internetskim
stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake internetske stranice koja
prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije
prikupljene na ovim internetskim stranicama.

Upitnici
Naše internetske stranice povremeno zahtijevaju podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje
u ovim upitnicima u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti
tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i
demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi) te informacije vezane uz poslovanje.
Ove informacije bit će iskorištene za analizu trendova unutar grupe koja se analizira, a rezultati javno
objavljeni na našem portalu ili u tiskanom izdanju.

Sigurnost
Ove internetske stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje
povjerljivih podataka putem ovih internetskih stranica zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem
formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su
podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na stranicama označene su
„https“ protokolom. Osim korištenja SSL šifriranja, kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na
internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup
svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen.
Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu
uslugu.
Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim internetskim stranicama možete poslati e-mail
na:[email protected]

Akcije
Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama. Poštujući privatnost svojih korisnika, nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija.
Molimo vas da provjerite način odabira ovih mogućnosti.7

Ispravci/ Ažuriranje osobnih podataka
Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu
uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje
posjedujemo. To se može izvršiti slanjem e-maila na adresu:[email protected]

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Voditelj obrade podataka
Nanodiy  d.o.o. s registriranim sjedištem na adresi Dravska 17, Koprivnica, je voditelj obrade
vaših osobnih podataka.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo,
izravno. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja,
pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može
povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo
Osobni podaci: ime, prezime (naziv poduzeća), adresa, kontakt broj telefona, e-mail adresa, OIB.
Fotografije i video snimke: prilikom organizacije događanja (sajmovi, konferencije, prezentacije…)
Informacije o promocijama, kupnji naših usluga.

Svrha prikupljanja podataka
Kupnja proizvoda iz Nanodiy asortimana– za dostavu istih na adresu korisnika.
Nanodiy  će prikupiti osobne podatke, informacije o djelatnosti i poslovanju korisnika te interesne teme korisnika kako bi mogao ekonomično dostavljati informacije prema potrebama korisnika.
Pružanje osobnih podataka u svrhu dostave robe i materijala predstavlja obvezu korisnika te ako
ih ne pružite, to može utjecati na ispravnu dostavu informacija od strane Nanodiy.
Elektronička dostava podataka – e-newsletter – za dostavu elektroničkih podataka na kontakt adresu
korisnika (e-mail kampanje, društvene mreže…)
Fotografije s događanja – medijska komunikacija s korisnicima.
Prijenos trećim stranama
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:
1.) Za realizaciju dostave naših proivoda, podatke ćemo dijeliti s pružateljima distribucijskih
usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. U slučaju preporučenih dostava, pružatelj
distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili
evidentirati određene podatke s dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne
za isporuku paketa, tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
2.) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za
ostvarivanje prava PiD zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
3.) Tvrtka MailPoet ili druga s kojom će Nanodiy imati pretplatu, a koja se profesionalno bavi
automatiziranim slanjem elektroničkih informacija
4.) Podatke na uvid ima programerska tvrtka koja održava i unosi izmjene na portal u vlasništvu Nanodiy
5.) Podatke na uvid ima programerska tvrtka koja održava računalni sustav Nanodiy

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje
određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže
vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U
slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, a u slučaju da nas zatražite brisanje,
isti će odmah biti obrisani.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Gdje se pohranjuju osobni podaci
Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:
– Podaci za slanje elektroničkih newslettera: na zakupljenom dijelu servera unutar stranice Print-
magazin.eu ( Naziv tvrtke, ime, prezime, email adresa korisnika, adresa, distributer… )
– Podaci o korisniku – primatelju proizvoda: – na lokalnom serveru Nanodiy  kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke te tvrtka ovlaštena za održavanje servera
– Fotografije s događanja – na lokalnom serveru Nanodiy kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke te ovlaštena tvrtka za održavanje servera Nanodiy lokalne servere drži u Republici Hrvatskoj u prostorijama Nanodiy-a.

Pristup i izmjena podataka
Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim
stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim
stranicama bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa s odmakom od 24 sata.
Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke PiD ima
pohranjene slanjem upita na email adresu: [email protected]

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-
maila koji je zabilježen u našem poslovnom softveru s točnim podacima unutar e-maila (ime i
prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja
vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem
zahtjeva na e-mail adresu: [email protected] i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u
slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za
ostvarenje vaših zakonskih prava.
Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s
aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softveru s točnim podacima unutar e-maila
(ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti
izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor
Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za
prigovor obratite se na e-mail adresu: [email protected] . Uz prijavu nama, možete prijavu
podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako
osigurava da se komunikacija između računala korisnika i Nanodiy-a odvija sigurnim protokolom bez
mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve
napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu
podataka, ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo
odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. Nanodiy pohranjuje podatke unutar EU, a samo izvanredno izvan EU.
Izjavu o privatnosti Nanodiy-a može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na svojoj internetskoj stranici. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu www.nano-diy.com. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.nano-diy.com. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s kolačićima
Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja.
Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika
dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u
pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su pamćenje preferencija
korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje
podataka za analize i promotivne kampanje.
Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se automatski prikupljaju s vašeg računala pri dolasku na
naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti
računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim
postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića
koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih
podataka. Ukoliko na stranicama ne date privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i
obrađivani.
Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni.
Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti
web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju
limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Googleanalytics, AdWords… )
Ti kolačići postavljeni su od strane Nanodiy  d.o.o. i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja
korisnika i marketing svrhe.

Vama dostupne opcije
U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mjesto
uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć
datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće s web starnica nano-diy.com postoji
mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.

Nanodiy  d.o.o.