Upisom svojih osobnih u formular za kontakt dajete privolu za priklupljanjem vaših osobnih podataka u svrhu međusobne komunikacije. Ukoliko imate pitanja uz obradu osobnih podataka možete ih uputiti na adresu info@nano-diy.com. Na Vaš zahtjev će se omogućiti pravo na pristup podacima, pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih osobnih podataka, te pravo na povlačenje prethodno dane suglasnosti za obradu, odnosno brisanje osobnih podatka. Zahtjeve za ispunjavanjem svojih prava možete uputiti na adresu elektroničke pošte info@nano-diy.com.