Kontakt

Info: [email protected]

Prodaja: [email protected]
Tel: +385 91 330 4991

Tehnička podrška: [email protected]
Tel: +385/ 91 330 4994

Nanodiy d.o.o.
Dravska 17
48000 Koprivnica

Office & Showroom
Nanodiy d.o.o.
Đure Basaričeka 1
48350 Đurđevac

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem 070146713

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, plaćen u cijelosti
OIB: 50007370119
Žiro-račun broj: HR3823400091110836561 kod PBZ banka d.d., Zagreb
SWIFT: PBZGHR2X
EORI No.: HR50007370119

Samim slanjem poruke na gore navedenu adresu dajete privolu za prikupljanjem vaših osobnih podataka u svrhu međusobne komunikacije. Ukoliko imate pitanja uz obradu osobnih podataka možete ih uputiti na adresu [email protected]