Nanodiy Refletivna Folija u A4 arku

  • Nanodiy Reflektivna Folija dolazi u A4 arku.
  • U ponudi 18 različitih boja i uzoraka
  • Preša se minimalno 20 sekundi sa 175 °C na prethodno otisnutu grafiku
  • MTF folije su potpuno pokrivne folije te prekrivaju u potpunosti boju grafike

Shopping Cart